top of page

K O N T A K T 

J E T A  F R I S Ø R

Tel: 90 74 04 55

Adr: Kongerødvegen 1,
3737 Skien


Mail: post@jetafrisor.no

Takk! Melding er sendt.

Jeta frisør |  90740455 | Telemark | Www.jetafrisor.no
bottom of page